Kogemusnõustamine

Mis on kogemusnõustamine?

Minul on oma (elu) lugu, minu kogemus. Olen enda eluraskuste lahendamisel iseendaga palju tööd teinud ja tean, mis mind on aidanud. Nüüd olen valmis kuulama, toetama ja aitama enda läbielamiste/praktiliste kogemuste ja teadmiste baasil inimesi, kes on sarnastesse olukordadesse sattunud. See ongi kogemusnõustamine.

Kes on kogemusnõustaja?

Kogemusnõustaja on professionaal, kellel on läbi töötatud isiklik taastumise kogemus ning läbitud kogemusnõustaja väljaõpe. Nõustamise käigus pakutakse kliendile kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge. https://www.kogemuskoda.ee/ Nõustamine tugineb nii teoreetilistele teadmistele kui isiklikele kogemustele – mida tundsin, mõtlesin, tegin sarnases olukorras olles ning kuidas olen nende olukordadega toime tulnud. 

Olen lõpetanud Tallinna Kogemusnõustajate Kooli kogemusnõustaja baaskoolituse ja täiendõppe riikliku õppekava alusel. Olen Eesti Kogemusnõustajate Koja registrisse kantud kogemusnõustaja.

Olen Eesti Töötukassa kogemusnõustamise kaardi partner s.t., et vähenenud töövõimega töötu, aga ka tööl käiv või ettevõtjana tegutsev inimene saab tulla minu juurde nõustamisele, teenuse eest tasub Töötukassa. Nõustamise vajaduse/soovi korral võib võtta ühendust minuga või elukohajärgse maakondliku Töötukassa  kontoriga ning avaldada soovi kogemusnõustamise teenuse saamiseks. Kelle juurde soovid nõustamisele minna, otsustad Sina. Ka mina olen ametlikult selles valikus!

https://www.tootukassa.ee/teenuseosutajad/kogemusnoustamine

Ka kõige keerulisemale olukorrale on alati võimalik leida lahendus.

Ütlen seda siiralt ja südamest iseenda kogemusest, loe minu lugu siit

Võta ühendust!

Oled oodatud minu vastuvõtule, kui sinu muredeks on:

ASUKOHT
Jaama tn 4 Türi linn 72212 Järvamaa
Türi Raudteeait
EMAIL
info@hingeelutuba.ee
TELEFON
+372 518 5110